top of page

פארק המעיין 

הקמת פארק המעיין באמצעות החברה הכלכלית יקנעם, הכולל בניית קירות תומכים, עבודות פיתוח וגינון, הקמת מערכת תאורה. פרויקט זה בוצע תוך הבנת תפקיד הפארק במרקם הבניה הקיים עם בתי התושבים הגובלים. פרויקט זה הינו הפרויקט הגדול ביותר שבוצע בעיר בשנים האחרונות.

גני משחקים בטבריה

הקמת 27 גני משחקים ברחבי העיר טבריה במימון מפעל הפיס.

החברה העניקה שירותי ניהול, תאום, תכנון וביצוע להקמת גנים אלו, תוך ראיה מערכתית והובלת צוותי התכנון, הקבלנים והפונקציות השונות בעירייה.

  אולם ספורט

אולם ספורט בה"ס אשכול עכו

בקרה עבור משרד הבינוי והשיכון על הקמת אולם ספורט בה"ס אשכול בעיריית עכו בשיתוף עם החברה למשק וכלכלה והחברה הכלכלית עכו.

פיתוח דליית אל כרמל

פיתוח שכונת חיילים משוחררים בדליית אל כרמל.

ביצוע בקרה וניהול עבור משרד הבינוי והשיכון על הקמת תשתיות פיתוח עבור 186 יחידות במועצה המקומית דליית אל כרמל.

השוק הישן פרדס חנה כרכור

שימור מבנה השוק הישן והקמת מתחם עסקים הכולל מבנה מכולות, חניון ואת חצר השוק. מתחם זה הינו ליבה של המושבה פרדס חנה כרכור, ומהווה אבן שואבת לאמנים ולתרבות הפנאי והבילוי של המושבה ושכנותיה.

הקמת טיילת שער הגיא בחלקה הדרומי של העיר יקנעם הגובל עם הכניסה הראשית לעיר.

טיילת שער הגיא

טיילת שער הגיא יקנעם 1.jpeg

פיתוח שכונת שערי עכו

תמ"ל 1042- בקרה עבור משרד הבינוי והשיכון על עבודות פיתוח והקמת תשתיות לשכונת שערי עכו הכולל 8000 יח"ד. ותאום מול כלל גורמי התשתיות הלאומיות בישראל.

חדר דיסקציה-טכניון

שיפוץ רחב היקף לחדר הדיסקציה של הפקולטה לרפואה בטכניון והחלפת כלל המערכות במבנה. במסגרת העבודות בוצע שיפוץ פיזי למבנה הקיים, הקמת מערכות החלפות אוויר, מיזוג אוויר, מערכות יניקה, ושימוש באלמנטים סטריליים לצרכי לימודי הרפואה של הסטודנטים. עלותו של פרויקט זה הינו 40 אלפש"ח למ"ר

הקמת מסלול אופנים אתגרי (פאמפטרק) המשמש את תושבי המקום והסביבה לרכיבה אתגרית מהנה לרוכבי אופניים.

פאמפטרק פרדס חנה

bottom of page